Evaneos Privacy & Cookies

Evaneos

www.eveneos.nl is eigendom van en wordt beheerd door: Evaneos SA

Rechtspersoon: naamloze vennootschap

SIRET nummer (Franse KvK): 513191122

BTW nummer: FR48 513191122

Hoofdkantoor: 27 rue de Mogador, 75009 Parijs, Frankrijk

Vertegenwoordigd door: Dhr. Eric la Bonnardière en Dhr. Yvan Wibaux

Telefoon: +31 (0) 20 808 4329

E-mailadres: contact@evaneos.nl

De website host

De servers van www.evaneos.nl worden gehost in Frankrijk door de organisatie:

Typhon SAS - 41 rue de l'Echiquier, 75010 Parijs - R.C.S. Parijs B 480 288 976

Persoonsgegevens

www.evaneos.nl staat geregistreerd bij het CNIL (Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens) onder het nummer 1385493. Zoals beschreven in de Franse wet van Bescherming van Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het veranderen en of verwijderen hiervan. Stuur in dit geval een bericht naar Evaneos, 27 rue de Mogador, 75009 Parijs, Frankrijk. Evaneos maakt gebruik van cookies. Alle gebruikers van de website behouden het recht om de cookie-functie uit te schakelen via de instellingen van het apparaat waarmee zij de website bezoeken.

Cookies

Evaneos kan cookies genereren op het gebruikersapparaat. Een cookie staat Evaneos niet toe om de gebruiker te identificeren. Wel slaat de cookie informatie op met betrekking tot het gebruikersgedrag op www.evaneos.nl (de bezochte pagina’s door de gebruiker, de datum en tijd van het bezoek, etc.). Evaneos kan hierdoor te weten komen met welke frequentie de gebruiker de website van Evaneos bezoekt. Deze informatie kan gedurende 1 jaar bewaard blijven op het gebruikersapparaat. De gebruiker behoudt het recht om de cookie-functie uit te schakelen door de instellingen van de browser als volgt te configureren:

Google Chrome

1.   Selecteer het Chrome menu

2.    Selecteer “Instellingen”

3.    Selecteer “Geavanceerde instellingen weergeven” onder aan de pagina

4.    Selecteer “Instellingen voor inhoud” in het gedeelte “Privacy”.

5.    Selecteer “Sites niet toestaan gegevens in te stellen”

6.   Selecteer “Gereed“

Internet Explorer

1.    Selecteer “Extra” in het menu

2.    Selecteer vervolgens “Internet Opties”

3.    Selecteer het tabblad “Privacy”

4.    Selecteer de gewenste optie onder “Advanced”

Mozilla Firefox

1.    Selecteer “Extra” in het menu en vervolgens “Opties”

2.    Selecteer het tabblad “Privacy”

3.    Selecteer de gewenste optie onder “Cookies”

Safari

1.    Selecteer “Instellen”

2.    Selecteer “Blokkeer Cookies”

3.    Selecteer de gewenste optie

Verstrekte informatie op de website

Evaneos kan de nauwkeurigheid, volledigheid en relevantie van de beschikbare informatie op www.evaneos.nl niet garanderen. De gebruiker van de website gebruikt de verstrekte informatie onder eigen verantwoordelijkheid. Evaneos doet er alles aan om gebruikers te voorzien van correcte en actuele informatie, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebrek hieraan en/of in geval van aanwezigheid van een virus op de website.

Eigendom

De algemene structuur van de website, zoals: de tekst, afbeeldingen, video’s, geluid en andere componenten zijn eigendom van Evaneos. Het is ten strengste verboden om de content van Evaneos, of gedeelten hiervan, te gebruiken. Bij misbruik zal dit gevolgen hebben die zijn terug te vinden onder artikel L 335-2 van het Franse wetboek onder intellectueel eigendom. Kenmerken en logo's op de website van Evaneos zijn geregistreerde handelsmerken. Het gebruik van deze kenmerken of logo’s zonder de toestemming van Evaneos is verboden en staat in artikel L. 713-2 van het Franse wetboek onder intellectueel eigendom.

Hyperlinks

De geplaatste hyperlinks op www.evaneos.nl naar andere bronnen op het internet en met name naar partners zijn onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming. Door op een hyperlink te klikken erkent de gebruiker dat hij/zij verandert van website en dat de beschikbare informatie op de website die hij/zij betreedt geen onderdeel uitmaakt van Evaneos en daarom niet onder de Algemene Voorwaarden van Evaneos valt.